Ibadah : Dosa Kecil dan Dosa Besar

Pengertian dosa:
 • Amalan yang melanggar hukum Islam
 • Dosa terbahagi kepada 2 iaitu dosa kecil dan dosa besar
Dosa kecil:
 • Amalan yang melanggar hukum Islam yang larangannya tidak dengan ancaman dan kemurkaan daripada Allah
Contoh-contoh dosa kecil:
 • Membazir
 • Membuat masa
 • Membuang sampah merata-rata
 • Melihat perkara yang haram
 • Mendengar perkara yang melalaikan
Dosa besar:
 • Amalan yang melanggar hukum Islam yang larangannya disertai dengan ancaman dan kemurkaan daripada Allah
Contoh-contoh dosa besar:
 • Syirik
 • Sihir
 • Membunuh
 • Memakan harta anak yatim
 • Memakan riba
 • Lari dari medan pertempuran
 • Menuduh seseorang berzina
 • Meninggalkan perkara fardu
 • Derhaka kepada ibu bapa
 • Minum arak
 • Berzina dan liwat
 • Mencuri
 • Terus melakukan dosa kecil
 • Berputus asa daripada rahmat Allah
 • Riak dan takbur
 • Berbohong
Cara menghapuskan dosa kecil:
 • Melakukan amalan yang banyak dan ibadat kepada Allah serta memperbanyak ucapan "Astaghfirullah al-'azim"
Cara menghapuskan dosa besar:
 • Bertaubat
 • Menyesal atas perbuatan dosa yang dilakukan
 • Meninggalkan perbuatan dosa
 • Berazam tidak akan mengulangi perbuatan dosa
 • Meminta maaf sekiranya melibatkan sesama manusia